Opinie o Nas
801 007 583 lub 222 668 730
Strona głównaPolityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy www.otosklep24.pl i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym www.otosklep24.pl pod adresem korespondencyjnym: RGC s.c. ul. Nadarzyńska 86, 05-825 Grodzisk Maz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@otosklep24.pl

I. Dane zbierane przez sklep internetowy

 1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1
 3. Sklep jest uczestnikiem programu ,,Wiarygodne opinie" w ramach usługi świadczonej przez opineo Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocław 53-333 ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławiu- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04, REGON: 021269036 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 4. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Opineo. oraz na przetwarzanie przez Opineo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 3

I. A Dane zbierane podczas rejestracji

 1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski podaje swoje dane dobrowolnie.
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy
 3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

I. B Dane zbierane podczas transakcji zakupu

W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

I. C Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski  automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”
 2. Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski  zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski  zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

II. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski  oraz w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia.(operatorzy logistyczni - firmy kurierskie, Operator płatności OnLine, Operator kredytów ratalnych, Grupa Allegro).
 4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera od Sklepu Internetowyego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski .
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowyego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski  lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
 8. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 9. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter otoSklep24.pl należy podać przynajmniej swój adres e-mail. Wszystkie zebrane przez nas dane są przechowywane na specjalnie chronionym serwerze.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wystarczy kliknąć na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu lub napisać na adres: sklep@otosklep24.pl 

W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych Klientów, używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko, czy adres nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.


III. Zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

IV. Usuniecie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

V. Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

VI. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu otoSklep24.pl

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VII. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:Kontakt

Administrator danych: RGC s.c. Elżbieta Gołębiewska Rafał Gołębiewski ul. Nadarzyńska 86, 05-825 Grodzisk Maz.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt e-mail: biuro@otosklep24.pl 

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję