Opinie o Nas
801 007 583 lub 222 668 730
Strona głównaINFORMACJE O ZAKUPACHPolityka prywatności i pliki cookie's

Polityka prywatności i pliki cookie's

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest  RGC Elżbieta Gołębiewska, NIP: 7571099478. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nadarzyńska 86, 05-825 Grodzisk Maz lub email: biuro@otosklep24.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Nadarzyńska 86, 05-825 Grodzisk Maz lub email: biuro@otosklep24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu klientom produktów i usług oferowanych przez Sklep Internetowy www.otosklep24.pl i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym www.otosklep24.pl pod adresem korespondencyjnym: RGC Elżbieta Gołębiewka ul. Ogrodowa 9, 05-825 Grodzisk Maz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@otosklep24.pl

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom firmy RGC Elżbieta Gołebiewska kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez sklep internetowy otoSklep24.pl produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych. 

I. Dane zbierane przez sklep internetowy

 1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1
 3. Sklep jest uczestnikiem programu ,,Wiarygodne opinie" w ramach usługi świadczonej przez opineo Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocław 53-333 ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławiu- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 897-176-26-04, REGON: 021269036 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 4. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Opineo. oraz na przetwarzanie przez Opineo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 3

I. A Dane zbierane podczas rejestracji

 1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska  podaje swoje dane dobrowolnie.
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy
 3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

I. B Dane zbierane podczas transakcji zakupu

W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

I. C Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska  automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”
 2. Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

II. Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska oraz w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
 3. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne, w celu realizacji zamówienia.( Poczta Polska, InPost, PayU, Grupa Allegro - operator kredytów ratalnych) oraz pełnomocnikowi prowadzącemu rozliczenia rachunkowo-podatkowe.
 4. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera od Sklepu Internetowyego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska.
 5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.
 6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska  lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta  Gołębiewski  lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.
 7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.
 8. Dane Klienta są udostępniane organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.
 9. Za zgodą Klienta dane wykorzystywane są w celach marketingowych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@otosklep24.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Nadarzyńska 86, 05-825 Grodzisk Maz


7. Zabezpieczenie danych 

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

8. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej sklepu otoSklep24.pl

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

9. Zmiana Polityki Prywatności

Sklep Internetowy www.otosklep24.pl, którego operatorem jest firma RGC Elżbieta Gołębiewska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

 

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję