Opinie o Nas
801 007 583 lub 222 668 730
Strona głównaX Placówki oświatowe - VAT 0%

X Placówki oświatowe - VAT 0%

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych. Zastosowanie tej stawki uzależnione jest jednak od spełnienia warunków, o których mowa w ust. 13-15 tego artykułu. I tak, opodatkowaniu 0% stawką VAT podlegają wyłącznie towary określone w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. W załączniku tym wymieniono:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a,
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83 ustawy o VAT, rozumie się:
- szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),

- dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
.

Obniżoną stawką objęta może być jedynie dostawa ściśle określonego sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

W katalogu sprzętu komputerowego objętego stawką VAT w wysokości zero proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT nie mieszczą się natomiast m.in.:

- komputery przenośne, laptopy, notebooki, netbooki (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 20 lutego 2013 r., IPPP2/443-1213/12-2/RR; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia 2012 r., IBPP2/443-65/12/IK; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 października 2011 r., ILPP4/443-498/11-3/ ISN; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 listopada 2009 r., ILPP2/443-1247/09- 3/MR),

- tablice interaktywne (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r., IPPP1/443-549/13- 2/AP; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 marca 2012 r., ILPP2/443-1656/11- 4/MN; interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 6 października 2011 r., IBPP2/443- 840/11/WN),

- projektory multimedialne (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r., IPPP1/443-549/13-2/AP; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 marca 2012 r., ILPP2/443-1656/11-4/MN).
Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

1. Zamówienie na sprzęt komputerowy zawierające:

- nazwę i adres placówki oświatowej nabywającego towary,
- numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy placówki oświatowej,
- nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała placówka oświatowa,
- informację, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną, oraz

2. Zaświadczenie organu prowadzącego placówkę oświatową

Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez placówkę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.

Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej:

- Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
- Szkoły przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
- Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję